ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
Liikmed
Avaldatud materjalid
Koosolekud
Lingid
Arhiiv
LOINC
Kliinilise mikrobioloogia sektsioon
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töörühm
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

Terminoloogia

Eesti Laborimeditsiini Ühingu Terminoloogia töörühm

on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegeleb meditsiinilaborites kasutatava terminoloogia arendamise, ühtlustamise ja vastavusse viimisega nii Eesti kui ka rahvusvaheliste vastavate standarditega.

Terminoloogia töörühm on asutatud Pärnus 2. juulil 1999 ja selle asutajaliikmeteks on:

 

Alar Aab

TÜ Kliinikum

Mehis Bakhoff

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Piret Kedars

Quatromed HTI

Liisa Kuhi

Ida-Tallinna Keskhaigla

Jüri Laasik

Quatromed HTI

Urmas Siigur

TÜ Kliinikum

Kalju Tedersoo

Laboritehnika OÜ

Sirje Velbri

Tallinna Lastehaigla

 

 

 

 


 
 
 

     
 
 
 
Kvaliteetne kodulehekülg