ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
LOINC
LOINC projekti materjalid
Liikmed
BALM X Talinn 2010, roundtable 1
Koosolekud
Lingid
Lugemiseks
Standard
Kliinilise mikrobioloogia sektsioon
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töörühm
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

LOINC

ELMÜ ja E-Tervise Sa ühisprojektina viidi aastal 2011 läbi ulatuslik projekt „E-labor – LOINC standardi juurutamine eesti meditsiinilaborite andmevahetuses“ Eestis tehtavate laborianalüüside standardiseerimiseks ning e-andmevahetuse tarbeks laborianalüüside sõnumistandardi väljatöötamiseks.

Projekti tulemusena kaardistati kõigi laborite analüüsid ning koostati selle alusel Eesti laborianalüüside andmebaas LABOR. Kõigile analüüsidele omistati korrektne eestikeelne nimetus (T-nimetus – ELMÜ terminoloogiagrupi poolt välja töötatud ja kinnitatud nimetus), lühend inglise keele baasil (T-lühend) ning kokkulepitud nimetus andmebaasides, saatelehtedel jm. kasutamiseks  (Kasutatav nimetus).  Kõik analüüsid on seotud unikaalse koodiga LOINC andmebaasist, või selle puudumisel ajutise koodiga (A-xxxx), mis aja jooksul vahetub LOINC koodiks. Analüüsipaneelidele on enamasti omistatud kohalikud koodid (L-xxxx), mida ei asendata LOINC koodidega, kuna paneelid võivad olla vägagi laborispetsiifilised

LOINC koodide ja nende parameetritega seotud analüüsid on koondatud andmebaasi algandmetesse labori valdkondade kaupa. Nii valdkonnad kui analüüsid valdkondades on esitatud kokkulepitud (loodetavasti raviarstile sobivas) järjestuses, mida on võimalik kasutada ka kohalikes andmebaasides. Kõikide laborite analüüsid on seotud algandmetega e. korrektsete nimetuste ja koodidega. Nii algandmeid kui üksikute laborite analüüside nimistuid on võimalik eksportida Exceli failidena. Labori andmete eksportimisel saab need Excelis sorteerida kokkulepitud järjestusse parameetrite VK sort (1. tase) ja Sort (2. tase) alusel.

Andmebaas LABOR on  kättesaadav aadressil : http://kodu.kliinikum.ee/yhendlabor/labor/
 
Andmebaasi täiendamiseks (uute analüüside sisseviimiseks oma labori nimistusse või ka algandmetesse) saata info analüüsi ja võimalusel ka LOINC koodi kohta projektijuht Anu Tammele anu.tamm@kliinikum.ee

Infot LOINC koodide kohta on võimalik otsida spetsiaalse programmi RELMA abil (info http://loinc.org/): Eestikeelne kasutusjuhend on saadaval nii LOINC kui ELMÜ kodulehel.

Projekti raames töötati välja AS Webmedia poolt HL-7 põhine sõnumistandard laborianalüüsidele, mis on aluseks Terviseteenuse osutajatele laboriandmete elektroonseks edastamiseks Digilukku ning omavaheliseks andmevahetuse rakendamiseks.

Projektiga seotud dokumendid on avaldatud LOINC projekti materjalide hulgas siin kodulehel.

Laborianalüüside elektroonse edastamisega seotud vajalikud loendid on publitseeritud ETSA publitseerimiskeskuses:

Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites

Proovinõu tüüp

Külviuuringu vastus (KYLV)

Antibiootikumtundlikkuse uuringu vastus (T/M/R)

Kvalitatiivse uuringu vastus (N/Pp/P; N/P)

Mikrobioloogilise uuringu vastus (MIKR)

Proovimaterjali adekvaatsus (PmAd)

Menstruatsioonitsükli faas (MENSTR)

Menopausaalne staatus (MENOP)

Proovivõtu aeg (PVA)

 

     
 
 
 
Soodne koduleht