ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
LOINC
Kliinilise mikrobioloogia sektsioon
Aruanded
Dokumendid
Galerii
Koosolekud
Koosseis
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töögrupp
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

Kliinilise mikrobioloogia sektsioon

EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) on võrgustik, mida moodustavad rahvuslikud antimikroobse tundlikkuse määramise komiteed, eksperdid ning farmaatsiatööstuse (antimikroobsed ained) ja IVD aparatuuri (antimikroobse tundlikkuse määramiseks) tootjad. EUCASTi eesmärgid on antimikroobse tundlikkuse määramise ja interpreteerimise harmoniseerimine Euroopa riikides ning laboratoorsete andmete standardiseerimine antimikroobse resistentsuse jälgimiseks.
 
Kliinilise mikrobioloogia sektsiooni olulisemateks ülesanneteks on:
  • mikrobioloogialaborite koordineerimine EUCAST uuenduste rakendamisel
  • EARS-Net võrgustikus osalemise koordineerimine
  • proovide võtmise ja transpordi eeskirjade harmoniseerimine
  • kvaliteedikontrolli ja akrediteerimise valdkondade ühtlustamine
  • vastuste kommenteerimise ühtlustamine
  • spetsiifiliste infektsioonigruppide diagnostika algoritmide väljatöötamine, tulemuste tõlgendamise standardiseerimine
  • ekspertarvamuse andmine E-tervise Sihtasutusele mikrobioloogia valdkonnas
  • ekspertarvamuse andmine Eesti Haigekassale mikrobioloogia valdkonnas
  • aktuaalsete mikrobioloogilise diagnostika probleemide arutelu ja lahendamine.
 
EUCAST töörühm on moodustatud 02.12.2009 ja kinnitatud ELMÜ juhatuse otsusega 29.01.2010. 02.11.2015.aasta ELMÜ juhatuse otsusega on töörühma tegevusvaldkond laiendatud ning nimeks sai Eesti EUCASTi ja kliinilise mikrobioloogia töörühm. 07.06.2017 kinnitas ELMÜ juhatus töörühma uueks staatuseks sektsiooni.
 

     
 
 
 
Kvaliteetne kodulehekülg