ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
LOINC
Kliinilise mikrobioloogia sektsioon
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töögrupp
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

Kvaliteedi töörühm

»
Välise kvaliteedikontrolli sageduse soovitused

     
 
 
 
Kvaliteetne kodulehekülg