ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
LOINC
Kliinilise mikrobioloogia sektsioon
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töörühm
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

Laboratoorse hematoloogia töörühm

 

Töögrupi eesmärgid:
Hematoloogilise automaatuuringu referentsväärtuste harmoniseerimine Eestis 
Automaatuuringu valideerimise reeglite ülevaatamine
Vereäige mikroskoopilise uuringu tellimiskriteeriumite kaasajastamine
 
Töögrupi koosseis:
Marika Pikta – töögrupi juht
Kärt Tomberg, Tiit Salum, Sirje Leedo, Piret Kedars, Ruth Pulk, Ellind Lind, Katrin Tuttelberg, Jelena Jerjomina, Oleg Barotov - töögrupi liikmed.
 
Kontakt: marika.pikta@regionaalhaigla.ee

     
 
 
 
Soodsad kodulehed