ELMÜ

 

 

Eesti Laborimeditsiini Ühing (ELMÜ) on 1999. aastal asutatud Eesti laboriarste, kõrgharidusega laborispetsialiste, kliinilisi mikrobiolooge ning teisi laborimeditsiinist huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid koondav erialaühing. 15.12.2017 seisuga kuulub ELMÜ koosseisu 220 liiget.

                   

 

 

 

ELMÜ on liige alljärgnevates erialaorganisatsioonides:

 
ELMÜ-l on 7 toetajaliiget: