ENG
TagasiPrindi   


Pädevuse hindamine
Tegevusaruanded
Arengukavad
Trükised
Ravijuhendid, algoritmid
Blanketid
Juhatuse dokumendid
Projekt 1.0101-0348 “Nakkushaiguste laboratoorse diagnostika koolitus/pädevuskeskuste võrgustik”
IFCC dokumendid
 

Arengukavad

Laborimeditsiini arengukava aastateks 2012 - 2020.

»
Laborimeditsiini arengukava 2012 - 2020
»
Lisa 1 - Laborimeditsiin üldhaiglates
»
Lisa 2 - MB ja MOLBIO erinevates haiglaliikides
»
Seletuskiri laborimeditsiini teenustele üldhaiglates
»
Laborimeditsiini arengukava tutvustus 8.12.2011